ყოველთვიური სააბონენტო

0 ₾

then 45 ₾ per Month

კვარტალური სააბონენტო

0 ₾

and then 115 ₾ every 3 Months

წლიური სააბონენტო

0 ₾

then 378 ₾ per Year

კურსების რაოდენობა 373737
შედარებითი ფილოსოფია
მორალი და ადამიანი
სიცოცხლის მოტივაცია
ვინ გეტყვის სიმართლეს შენ შესახებ?
სიყვარულის ფსიქოლოგია
თვითშეფასება
რამდენ ოთახიანში ცხოვრობ?
კრიზისის ფილოსოფია
ბრენდინგი და გლობალური კრიზისი
თვითშეფასება
ვეფხისტყაოსანი ანალიტიკური ფსიქოლოგიის თვალსაზრისით
ტატ ტუამ ასსი – სიყვარულის ფილოსოფია
„სიყვარული სიღრმის ფსიქოლოგიის თვალსაზრისით”
„დაბალი და მაღალი თვითშეფასება”
„კიდევ ერთხელ სიყვარულზე“
„სიყვარული – ყოფიერების ონტოლოგია“ – დეკანოზი თეოდორე გიგნაძე
პოლიტიკური ფსიქოლოგია
ემოციების მნიშვნელობა ურთიერთობებში
ქრისტიანული სწავლება სოციალური და ეკონომიკური საკითხების შესახებ
ომი და ადამიანი
კრიზისის მენეჯმენტი
ქრისტიანული ღვთისმეტყველების პრაქტიკული ასპექტები
სიყვარული
შექსპირი
პლატონი – მითოსი და დიალექტიკა
კულტურის ფსიქოლოგია
ადიქტოლოგია
დიდი მხატვრები
ნეოპლატონიზმი
ბრენდის გზა – დაბადებიდან დღეგრძელობამდე
ჰიპნოზი
პიროვნული ზრდა და ემოციური ინტელექტი
იუნგი
განსხვავებული საზრისები
ფროიდი
აღზრდის ფსიქოლოგია მშობლებისთვის
PR-ის საფუძვლები
გაწევრიანება გაწევრიანება გაწევრიანება