სააბონენტო ერთეულები

  • კვარტალური სააბონენტო

    3 თვიანი სააბონენტო პაკეტის შეძენის შემთხვევაში ისარგებლებთ 15%-იანი ფასდაკლებით და მიიღებთ წვდომას ონლაინ აკადემიის 35+ კურსზე 3 თვის განმავლობაში.

    115  ყოველ 3 თვეში პაკეტის შეძენა